HVB - Hem för vård eller boende
Hygieia HVB 

Lagrum och tillstånd
Målgrupp
Problematik

Placeringsförfrågan

Inom Hygieia tar vi emot placeringsförfrågningar och akutainsatser dygnet runt

Familjehem

Vi på Hygieia erbjuder barn och unga familjehemsplacering orsakat av olika skäl.