Alla människor har rätt till ett värdigt och tryggt liv, inklusive du!


Vi på hygieia utgår från våra värdegrunder som står för hjälp till att kunna hjälpa sig själv på sitt sätt.  Genom förtroende skapar vi goda ömsesidiga relationer.
Vi lyfter fram individens starka sidor genom att motivera individen och på så sätt inkludera till en delaktighet i sin egna utveckling med rätt verktyg för att kunna hantera motgångar och för en god hälsa. 
" Att kommunicera på ett bra sätt leder till en god relation och med det har man ett ökad inflytande på den andres motivation "

OM HYGIEIA

Hygieia erbjuder vård och omsorg i arbetet med ungdomar som har psykiatrisk/ neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykosocial problematik.

Hygieia tillämpar behandlingsformer i ett salutogent förhållningssätt och ett själv motiverande arbete grundat i KASAM och KBT.

Hygieia utför evidensbaserad arbete på ett säkert sätt för individen. God hälsa och vård på lika villkor ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet enligt HSL.

Relation, Motivation, Delaktighet är pelarna för tryggare vardag och bättre hälsa. Hygieia bedrivs av läkare och beteendevetare inom psykologi

" Genom medvetenhet och positiva känslor, av ex. en relation, ett beteende ett delmål eller en dröm kan den goda självuppfattning, öka motivationen och  därav engagemanget till resultatet. "

INDIVID OCH FAMILJ


" För att hälsan ska må bra behöver individen känna sig en del av sammanhanget, inkluderad, respekterad och involverad. Genom delaktighet ökar själv uppfattningen därav ökar kontrollen av det egna livet och bestämmandet till den egna utvecklingen. "

LSS - Lagen om stöd och service 

Utifrån klientens behov och förutsättningar görs en gemensam planering i hur vardagen bör fungera och vara struktuerad. Tillsammans med klienten kommer kontaktperson och personal fram till hur detta stöd på bästa sätt ska vara utformat för att klienten ska få en fungerande vardag. 


  • Bli den bästa versionen av dig själv

  • Eget boende

" Ha modet att följa ditt hjärta och din intuition för det du verkligen älskar, var öppen och mottaglig för en positive förändring  "

KONTAKT

Namn E-post Telefon Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in